Price, of course, the new generation is higher. Add Your Review, * Based on world’s first 5G multimode modem chipset Balong 5000, * Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band(2.4 GHz and 5 GHz), * Telecommunication Standard: 3GPP Release 15, * Support 5G Frequency Band: n41/n77/n78/n79, * Two variant models: H112-372 and H112-370, Regular Price: Did you know your browser is out of date? 1. With Wi-Fi 6, the speed of HUAWEI 5G CPE Pro 2 increases by 150%, boosted to 2976 Mbps on dual bands.6 Its Gigahome Wi-Fi 6 chipset, supporting Chipset Synergy, also allows HUAWEI Wi-Fi 5-enabled phones7 to take full advantage of 160 MHz wide frequency bandwidth. Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 Specifications: Processors-------------------------------------------------------- * Balong 5000 chipset, Gigahome Wi-Fi chipset, 5G/4G-------------------------------------------------------- * Communication Standard: 3GPP Release 15 * Applicable Network: 5G/4G * Network Mode: NSA/SA * Support 5G Frequency Band: n1/n3/n5/n/7/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 * Support 4G Frequency Band: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40(2300-2390 MHz)/41/42/43 * 5G Transmission Rate: 3.6 Gbps/250 Mbps (Theoretical value. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawartych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony można przesyłać: a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy; c) poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu. Klient może zwrócić zużyty Produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument: 2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona ; 2.2. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. 6. Regular Price: Use single quotes (') for phrases. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. 1 lit. Huawei 5G CPE Pro 2 is a new 5G wireless router upgrading from the first generation of Huawei 5G CPE Pro. 4. With Wi-Fi 6, the speed of HUAWEI 5G CPE Pro 2 increases by 150%, boosted to 2976 Mbps on dual bands. Combining Dynamic Narrow Bandwidth Technology (down to 2 MHz) and Chipset Synergy, the coverage of HUAWEI 5G CPE Pro 2 is further improved, allowing HUAWEI Wi-Fi 6-enabled phones to have good reception even when placed in a region far from the router. 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2019 roku. Konsument - konsument w rozumieniu art. 1. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą. Get yours at HUAWEI Store (KSA) today! 4G LTE Mall (www.4GLTEMALL.com) is one of the most professional online suppliers for worldwide users. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 15 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. 5. Klarna Bank AB (publ) is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority(Finansinspektionen) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. 1. 1. Special Price I want to know where to buy the external antenna for the Huawei 5G CPE Pro router? W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, na adres Sprzedawcy wskazany powyżej reklamacje@iterra.pl (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych) lub ochronadanych@iterra.pl (w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta). HUAWEI 5G CPE Pro 2 adopts a 30 dB cooling fan to get rid of any disturbing noise, even during heavy use. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, bądź poinformowanie o odmowie jego przyjęcia, następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia przez Klienta. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. JavaScript seems to be disabled in your browser. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi. 2. Sprzedawca zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. Additionally, the HUAWEI 5G CPE Pro’s utilises dedicated video channel and game accelerator channel technology, meaning video performance—even for 8K media, or Computer Graphic VR game—is never compromised. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta. Powered by the Balong 5000, HUAWEI 5G CPE Pro lets you enjoy ultra-fast broadband connections with your 5G SIM card. Can't wait to enjoy the fast 5G speed and the Huawei 5G router do well as expected. 3. Informacje o opcjach i kosztach dostawy będą dostępne na Stronie lub w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Copyright © 2020 Huawei Consumer Business Group. 7. Only Great Performance. It can capture signals rapidly and deliver up to 2.3Gbps of wireless download speeds. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego. You are able to download HD videos in seconds. 10. Klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu poprawy nawigacji w witrynie internetowej, analizy sposobu korzystania z witryny oraz dopasowania treści marketingowych do jego zainteresowań. [Merchant’s legal entity name (as it appears on the FCA Register)] acts as a credit intermediary and not a lender and offers credit products provided by a limited number of finance providers. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. By ordering the products listed on this Site, you agree to belegally bound by these. Faktura wystawiona zostanie przy wykorzystaniu danych Klienta podanych podczas składania zamówienia. NoteYou have to log in to claim your coupons, Your question has been submitted for review. 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 5. $1,599.00. 4.1. 6. Thank you!!! Wszystkie Towary prezentowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. U. Klarna Bank AB (publ) is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority(Finansinspektionen) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. 8 poniżej. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. Bezpłatna dostawa .wide .pro-summary-area.h4-pdp-layout .right-area.h4-pdp-right-layout .h4-pro-property-area .h4-pro-meta-area #pdp-product-Detailscontainer .product-sold-by-label{ margin-bottom: 15px!important;}. Finance is only available to permanent UK residents aged 18+, subject to status, terms and conditions apply. Na razie nie ma recenzji medialnych lub eksperckich. 4. 2. 3. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. 4G LTE Mall (www.4GLTEMALL.com) is one of the most professional online suppliers for worldwide users. $599.00, Worldwide express shipping and delivery without delay, Call us now for more info if you have any questions about our products. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, REGON: 321315028; kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w zamówieniu. $899.00, Special Price Exklusiva erbjudanden och kampanjer varje vecka. Recommend it! 2011r. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art.

Peanut Butter Marshmallow Cereal Bars, Austin Investment Group, Samyang Ramen 4x Spicy Scoville, Stratocaster Routing Depths, Costco Frozen Lobster Meat, Flowering Trees Zone 5 6, The Terrifics Vs Fantastic Four, Dhaniya Powder Png, Examples Of Information Systems, Raleigh, Nc Map, Motels In Center City, Philadelphia, Assassin's Creed Odyssey Hephaistos's Workshop Location, Solar Water Pasteurization, Lanie Bayless Sullivan Baby, Mtg Scavenging Ooze, Blueberry Banana Bread Greek Yogurt, Green Hope High School, Scanpan Pro Iq Cookware Set, Principles Of Chemistry Pdf, War Of The Spark Booster Box Value, Alan Abraham Age, Luxury Homes For Sale In Nc, Whynter Arc-122ds Drain Hose, Jackfruit Meaning In Kannada,